© 1989 - 2024

Markante Wieringer Simon Veerdig

Simon Veerdig, geboren op 15 maart 1869, en Antje Kooij kregen zeven kinderen: Cornelis, Pieter, Dirk, Jan, Nicolaas, Marie Grietje en Simon, geboren op 10 april 1913. Simon Veerdig (Szn) was als boerenzoon voorbestemd om boer te worden. De Veerdigers waren vooruitstrevende boeren, die slecht Wieringer land opkochten, bewerkten en tevens bemesten met kunstmest in plaats van enkel koeienmest. Simon zou als boer op Oosterklief 14 gaan boeren doch hij had er geen zin in om gebonden te zijn.

Simons vader ruilde van boerderij met Jan Doves, die een boerderij had in de Kliefstraat, nummer 64. Later zetten Fok en Trien Kuut het veebedrijf op Oosterklief voort. Simon was altijd al een ondernemend jongetje, als duopassagier met de “Indian” motorfiets van kroonprins Friedrich-Wilhelm reed hij eens mee naar de Pastorie op Oosterland en moest op klompen teruglopen naar Hippolytushoef, waar hij een standje kreeg van zijn schoolmeester en van zijn vader.

Eerst boerde Simon nog bij zijn broer Dirk, doch startte, tijdens de oorlog, voor zichzelf als loonwerker met een dorskast en perste, zoals zo velen, tevens lijnzaadolie. Hij trouwde in 1946 met Geertruida Broersma uit Baarn, woonde een half jaar in bij zijn broer Dirk en vervolgens een half jaar in het burgerhuisje aan de Elft 67, tegenover “Jachtlust”, van broer Jan.

Woningnood op Wieringen
Er was na de oorlog een grote woningnood op Wieringen, overal stonden keten, woonwagens en spoorwagons. Oude vervallen boerderijen werden opgesplitst in wooneenheden. Simon liet een nieuwe luxe woonwagen bij Ligthart – Kooybrug bouwen, met als standplaats naast de smederij van Jan de Smid in de Kliefstraat. De dorskast heeft hij ongeveer vijf jaar gehad. Naast loonwerker was hij eveneens actief als aannemer, bouwde eigenhandig drie bedrijfsloodsen, de garage van Martien de Haan, Klieftstraat, de garage van Duijnker, later Ten Beste in de Belt 30-34 en een garage annex werkplaats in de Koogerweg 17. Gezamenlijk met Rinus Engel, hotelier, caféhouder van “Hotel de Haan” en Piet Luijt Jzn, smid, kochten zij in Soesterberg een Amerikaanse dragline uit de dump en startte daarmee een weg- en waterbouwaannemerij met als machinisten Gert Engel en later Klaas Fransen uit Westerland. In Soesterberg boden ze bij de aankoop van de dragline nog industrieterrein aan voor ƒ1, - per m2, dit was in de opbouwfase na de oorlog. Gert Engel werd later chauffeur bij Haan Tours, daar reed hij werkvolk naar de Verffabriek van Pieter Schoen en de papierfabriek Van Gelder. Machinist Klaas Fransen kocht de firmanten één voor één uit en ging alleen verder.

Simon ging, als aannemer, alleen door en kocht een nieuwe Duitse dragline “Weserhutte”, die in diverse verkavelingen werd ingezet. Na de watersnoodramp van 1953 werd de dragline ingezet in Kortgene, Beverland. Later had hij twee draglines. Tijdens de landelijke bestedingsbeperking, door de Staat opgelegd aan de sector wegen- en waterbouw, verkocht hij het bedrijf en startte een rederij vanuit IJmuiden. De verouderde motorlogger WR 88 werd door Katwijkers bemand doch de eerste schipper was geen succes. Na raadpleging met Jaap ten Bokkel werd een Wildere schipper aangesteld waarna zij verdienende heengegaan zijn. Dit schip is later doorverkocht aan deze schipper.

Café de Slufter
Dan koopt Simon van het Rijk een sleepboot, R.P.4 (Rijkspolitie), bouwde deze eigenhandig om tot garnalenvisser, de WR 98, met als bemanning schipper Cor Steigstra, Simon zelf als machinist en als knecht werd aangenomen S.C. Wagemaker, van Texel (neef van de bekende dokter Wagemaker van Texel, waar een veerboot naar is vernoemd). Simon bleef inventief. Het schip strandde met haar bemanning een keer voor de Slufter (Texel) waarop men besloot lopend, de benodigde communicatie middelen ontbraken, door het natuurgebied hulp te gaan halen.

Bij C. van der Werf, eigenaar van café de Slufter, merkte met recht op dat deze eerste klanten vroeger dan ooit waren. Na flesjes Cola, “bellen” kopjes koffie vertrokken ze weer. Om de tijd te doden had Simon een prentbriefkaart met de tekst “Groeten uit de Slufter”gekocht, deze stuurde hij op naar zijn vrouw. Met vloed kwam de boot vrij en keerden de mannen huiswaarts.

Na het garnalenvisserijavontuur werd de sleepboot weer omgebouwd voor de aannemerij en verhuurde Simon zich aan P. Klein en Zn te Smerp, voor diverse sleepdiensten; stortbekker en sloopwerk van zandzuigersteigers. Later startte Simon met een platte motorbak een sportvisserbedrijf, deze heeft hij doorverkocht aan Ton de Groot, lid van het Wadvissersgilde en eigenaar van Recreatiebedrijf de Groot gevestigd op Smerp. Na al deze ondernemingen ging hij rentenieren in het huisje Koogerweg 9, aangekocht van zijn broer Dirk Veerdig. Simon was een van de vele Wieringers die de omschakeling van stoom, dieselmotoren en elektriciteit en de mechanisatie intensief heeft meegemaakt. Hij repareerde en maakte zelf zoveel mogelijk, zijn dorskast, draglines en schepen.

Door Piet Luyt


Parenteel van Simon Veerdig
door Andries de Wit, commissie genealogie Historische Vereniging Wieringen.

Simon Veerdig, zoon van Cornelis Veerdig (landman) en Grietje de Boer, landman en landbouwer, wonende op Wieringen, is geboren op 15 maart 1869 op Wieringen (Oosterklief) en overleed op 17 maart 1948. Simon trouwt op 3 juni 1892 op Wieringen op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Antje Kooij, dochter van Pieter Kooij (landman op Wieringen)en Maartje de Roos. Antje is geboren op 8 augustus 1871 op Wieringen (Westerland) en overleed op 14 december 1943. Van Simon en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1. Cornelis Veerdig, geboren op 12 november 1892 op Wieringen (Oosterklief). Beroepdirecteur koelhuis en analist, wonende te Hoorn. Hij is overleden op 23 januari 1957 te Zutphen. Cornelis trouwt op 23 december 1915 op Wieringen op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Anna (Antje) Asjes, dochter van Cornelis Asjes (beurtschipper op Wieringen) enTrijntje Bakker. Anna is geboren op 16 juli 1891 op Wieringen (Hippolytushoef) en overleed op 26 september 1983 te Zutphen. Van Cornelis en Anna zijn drie kinderen bekend: Annie (geboren te Den Helder, 1916, trouwde met Gerrit Wormeester, schilder), Cornelis (geboren te ’s-Gravenhage, 1918) en Trijntje (geboren 11 januari 1921 's-Gravenhage en huwde Rein Jurjensz Oostenveld, boekhouder)

2. Pieter Veerdig, geboren op 23 januari 1895 op Wieringen (Oosterklief). Beroep veehouder, veeverloskundige, landbouwer en landman. Hij is overleden op 1 december 1974 op Wieringen. Pieter trouwt op 12 mei 1918 op Wieringen op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Antje Poel, dochter van Nanning Jan Poel, timmerman en Gerritje Kaan. Antje is geboren op 15 januari 1892 op Wieringen en overleed op 21 mei 1980 te Hippolytushoef. Van Pieter en Antje zijn drie kinderen bekend: Simon Cornelis (geboren 1920), Gerda Marie (geboren 1922, trouwde met Nan Smit), Anna Maartje (geboren 1928, trouwde met Anne Cornelis Lont, landbouwer)

3. Dirk Veerdig, geboren op 25 juli 1896 op Wieringen (Oosterklief). Beroep boer en landman, wonende in Hippolytushoef). Hij is overleden op 30 juni 1984 te Den Helder. Dirk trouwt op zondag 2 mei 1926 te Anna Paulowna op 29-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Dieuwertje Maars, dochter van Paulus Maars, arbeider en Jantje Kos. Dieuwertje is geboren op 13 maart 1901 te Anna Paulowna en overleed op 23 april 1939 te Oosterklief. Dirk was later gehuwd (2) met Trijntje Delver. Trijntje is geboren rond 1901 en overleed op 17 april 1982 te Oosterklief.

4. Jan Veerdig, geboren op 17 oktober 1898 op Wieringen (Wijk C nr. 194). Beroep landman, landbouwer. Hij is overleden op 6 september 1987 op Wieringen. Jan trouwt op 30 april 1926 op Wieringen op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Guurtje Mulder, dochter van Dirk Mulder (landman op Wieringen) en Geertje Hermans. Guurtje, is geboren op 22 oktober 1903 op Wieringen en overleden op 8 juni 1989 te Hippolytushoef. Van Jan en Guurtje zijn twee kinderen bekend: Simon Dirk (geboren in 1929, verongelukt op 27 januari 1976 op Wieringen), en Geertje Neeltje (geboren in 1933, verongelukt op 27 januari 1976 op Wieringen. Zij was getrouwd met Hendrik Popkema)

5. Nicolaas (Niek) Veerdig, geboren op 18 oktober 1908 op Wieringen en overleden op 9 mei 1997 te Enschede. Nicolaas was getrouwd met Grada Johanna (Gerda) van der Tuin. Grada is geboren op 12 september 1908 te Zutphen en overleed op 3 januari 1977 te Enschede. Van Nicolaas en Grada zijn twee kinderen bekend: Simon Jan (Sim) (geboren in 1936) en Guus Anton (geboren in 1938)

6. Marie Grietje Veerdig, geboren op 25 augustus 1910 op Wieringen en overleden op 26 juni 1960 op Wieringen. Marie trouwt op 10 oktober 1931 op Wieringen op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Cornelis Bais, zoon van Evert Bais (kantoorhouder PTT op Wieringen) enTrijntje Kuut. Jan, beurtschipper, is geboren op 29 september 1906 op Wieringen en overleden op 20 juli 1962 op Wieringen.

7. Simon Veerdig is geboren op 10 april 1913 op Wieringen en overleed op 19 maart 1980 op Wieringen. Simon trouwt op 23 mei 1946 op 33-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertruida Jacoba (Truida) Broersma, dochter van Obbo Wilhelmus Broersma en Susanna Maria Mathilda Boering. Geertruida is geboren op 19 april 1923 te Baarn.