© 1989 - 2024

Noorderbuurt

In dit buurtschap stonden vroeger enkele huizen, een winkeltje en had Johannes Takes zijn wierhandel. Het ligt net ten noorden van Westerland en tussen Dam en de Normer in, ligt Noorderbuurt en valt onder het dorp Westerland. Het buurtschap heeft een andere plaatsbetekenis dan de naam doet vermoeden.

In tegenstelling tot Zandburen en Noordburen, waar buren nederzetting betekent, afgeleid van Bûr, dat gewoon woning betekent en het een directe naamplaatsing is, is Noorderbuurt pas later als variant op de gebiedsgrond benaming Noordergeest gekomen. Noordergeest wil zeggen het noordelijk hoger gelegen zandgrond.

Lange tijd werd Noordergeest gebruikt maar op een bepaald moment is het veranderd, mogelijk omdat er iets meer bewoning kwam en daardoor de duiding buurt of buren kreeg. De naam van het buurtschap was volgens de overlevering in 1866 al Noorderbuurt. Nog altijd is het een kleine plaats, met een aantal boerderijen en woningen. Rond 1900 woonde op Noorderbuurt wierhandelaar Johannes Takes, lees meer...

 

De Singelweg tussen Noorderbuurt en de weg onder de dijk langs, is net als de Zandkuilweg in Westerland een ‘holleweg’, onverhard. In dit gebied liggen de Normerpolder en de Woudpolder, rijk vogelgebied. Deels buitendijks ligt de Normerven, als een kleine stuwdam. In 1849 is een deel bedijkt. Alle drie de polders bezitten een ander soort keileem dan elders, grog, veel kalksteen (afkomstig uit het Oostzeegebied) met fossielen en vuurstenen. Voor de drooglegging van de Woudpolder lag hier het Woudstrand met lichte duinvorming, goed metselzand voor de bevolking.

De auteur Mestelaar, laat u nu meewandelen door de Noorderbuurt richting Quarantaine, links van de Westerlander (laan) een oude boerderij waarin de schuur en zeegrasperserij, in het woongedeelte het gezin Herman Koster en de familie Piet Bakker, de eigenaar van de boerderij is Minnes.

Rechts zal binnen korte tijd de kaasfabriek 'Klein Begin' worden gesticht. De familie Jan Wiegman woont in de boerderij links, Willem Vermeulen en Trijntje Doves wonen in een klein huisje rechts. Deze vrouw zou in veel latere jaren om het leven komen door een bom in de Tweede Wereldoorlog. Kees Vermeulen en Geertje Zomerdijk even verder in een oud stolpje. In de boerderij verder het gezin Klokman en boer Kees Vermeulen. Ver achter in het land de familie Albert de Wit. Links op de hoek in de bocht van de weg, ook weer een klein boerenbedrijfje van Kees de Wit en Antje Halfweeg.

Wierhandel Johannes Takes.

Grebbe, oude nederzetting?

Een zeer oude boerderij waarin de weduwe Russelman getrouwd met Gerrit Keizer, in de zeventig waren de oudjes bij dit huwelijk, zij zouden hun twaalfeneenhalve huwelijksdag wel vieren. Weer een boerderij bewoont door Aldert Minnes en aan de andere kant een grote woning, bewoners Teun Takes en Trijntje Asjes, deze bedrijven andere zaken. Het grote pakhuis hier met zeegrasperserij is van vader Hannes (Hannes ode Noord) die heeft met zijn vrouw Antje Duijnker een mooi huisje betrokken naast de winkel en doet het nu wat kalmer aan.

Hoog gebouwd op de daar oplopend grond de boerderij van Piet Koorn met zoon en huishoudster Anna Kok, Koorn is een groot landeigenaar. Verder een oude booerderij bewoond door de gezinnen Jan Scheltus en Keizer, bekend onder de naam, kleine Keizerke. Dan de boerderij genaamd Grebbe het bedrijf van Kees van Liep van Dam. Mulder is getrouwd met de dochter van Trijntje van Piet Koorn. Ver in het land het boerenplaatsje van Jan Vermeulen, de kater. Dat vanwege zijn uiterlijk, wat wel geleek op dat van de poes. In een huisje heel ver in het land woont alleen aan een landbinnenpad, de oude Sprenkeling, een soort wonderdokter. Kees Bais en familie in een gewoon huis niet zo ver van de weg.