De archeologische Werkgroep Kop van Noord Holland

Uitnodiging lezing die wordt gehouden op woensdag 19 oktober 2022 van 19.30 tot 21.30 uur, in het Vikingschip te Den Oever.

Door Joost Lubbers

Al jaren doe ik mijn best om de archeologie van Wieringen onder de aandacht te brengen. Dit doe ik niet alleen, achter de schermen is er de afgelopen jaren heel hard gestreden voor het behoudt van de geschiedenis van Wieringen!

Ik ben dan ook verheugd te melden dat 4 juli 2022 jl., door de gemeenteraad van Hollands Kroon is ingestemd met een nieuwe beleidskaart archeologie!

Dit is goed nieuws! Bouwen en verbouwen blijven op deze manier nog steeds mogelijk en er kan op een goede manier worden getoetst of onderzoek al dan niet nodig is.

Maar dat is niet het enige, Jort Smit van Archeologie West Friesland heeft zijn scriptie geschreven

“Waardevol Wieringen doorgrond” Een archeologische inventarisatie van een gehavend eiland in de Waddenzee.

Hierin heeft hij een inventarisatie gemaakt van de geringe onderzoeken die op Wieringen hebben plaats gevonden, de vondsten van en door inwoners van Wieringen zelf, gecombineerd met kaarten over de opbouw van het landschap op Wieringen. Dit heeft geleid tot een prachtig stuk.

Wouter Roesingh van ADC ArcheoProjecten heeft de rapportage van de opgraving aan de Hoofdstraat 39 te Hippolytushoef bijna rond. Voor de Hoofdstraat 39 ligt een mooi voorbeeld hoe archeologie de bouw niet hoeft te belemmeren. Het archeologisch onderzoek is ruim afgerond voor de aanvang van de bouw.

Uitnodiging:

Daarom wil ik u namens de Historische Vereniging uitnodigen voor de lezing die wordt gehouden op woensdag 19 oktober 2022 van 19.30 tot 21.30 uur.

Het programma is ongeveer als volgt;

Korte inleiding

. 20 minuten Wouter Roessingh over de Bakkerij aan de Hoofdstraat 39 te Hippolytushoef
. 20 minuten Carla Soonius met informatie over de nieuwe archeologische beleidskaart

Pauze

. 30 minuten Jort Smit “Waardevol Wieringen doorgrond”
. 15 minuten vragen en discussie
. Slotwoord door Michiel Bartels Archeologie West Friesland

Locatie is het Vikingschip Robbenoordstraat 11a, 1779 BJ Den Oever

Ik hoop u daar te zien! Tot die tijd mag u mij altijd mailen voor vragen en vondsten: jsb.lubbers@quicknet.nl

Tot 19 oktober!!

Archief commissie

Soms krijgt de vereniging een hele collectie uit bijvoorbeeld een erfenis aangeboden, ....

Ode aan Wieringen

Menske menske wat is ongs Wieringen toch mooi. Met zien hoogte en leegtes zen zankd...

Noorderbuurt

In dit buurtschap stonden vroeger enkele huizen, een winkeltje en had Johannes Takes zijn wierhandel.