Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

Dat was Wieringen toen Fietsenwinkel Ten Brinke

In 'Dat was Wieringen toen' wordt naar aanleiding van de rubriek Dat was Toen, samengesteld door het Genootschap Wieringermeer en Historische Vereniging Wieringen, in de Wieringer Courant - Wieringermeerbode, publicaties geplaatst.

De krant was voor beide verenigingen een mooi, groot podium om bekendheid te geven aan de geschiedenis van de polder en het voormalige eiland Wieringen. De artikelen werden kort en bondig in de krant gepubliceerd en de diversiteit aan artikelen was groot.

Op de Hòògte

Naast de 'Dat was toen' publicaties vindt u hier en onder de koppen Wieringer tradities en Wieringer dialect, enkele verhalen uit Op de Hòògte. Ook hierin is de verscheidenheid aan onderwerpen groot en zijn iets langer dan de artikelen in de krant.

Het ve Wieringer Courant renigingsblad Op de Hòògte wordt samengesteld door de Redactie commissie en verschijnt standaard viermaal per jaar. Wanneer er voldoende kopij is voor een thema nummer, wordt er een vijfde blad uitgegeven.

Webshop Historische Vereniging Wieringen

Naast het verenigingsblad Op de Hòògte geeft de vereniging regelmatig een boek uit. Het laatste boek, Winkeltjes op Wieringen, is eind 2013 uitgegeven. Het boek en de andere, door de vereniging uitgegeven boeken, zijn verkrijgbaar via de webshop, naar de webshop.....


Wieringen, een Zuiderzee eiland

De kern van het eiland bestaat uiteen ongeveer zuidwest-noordoost lopende golvende (keileem) rug aan de noordzijde. Ten zuiden ervan liggen de kogen, het laagland, enigszins schotelvormige gebieden.

De boerderij van Geertje Rotgans

Waar nu de volkstuinen zijn gelegen, aan de Kremersweg te Hippolytushoef stond een prachtige Wieringer boerderij. Het is een boerderij die in de 19e eeuw vele eigenaren kent.

100 jaar IJsclub Voorwaarts Den Oever

IJsclub Voorwaarts, ontstaan uit de vrijgezellenbond, heeft tot doel het beoefenen en bevorderen van de schaatssport. Zij verzorgt tijdens de vorstperioden de natuurijsbaan.