Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989


Algemene informatie

De vereniging is opgericht op 17 mei 1989 en ontstaan vanuit de Stichting Oud Wieringen.

De Historische Vereniging Wieringen heeft tot doelstelling belangstelling te wekken voor Wieringen en haar geschiedenis. Wanneer uw belangstelling is gewekt voor het verleden van Wieringen, verwelkomen wij u graag als lid van onze vereniging. Voor € 17.50 per jaar ontvangt u jaarlijks, viermaal ons verenigingsblad Op de Hòògte.

Aanmelden kan via het secretariaat infoAThistorischwieringen.nl (vervang AT door @)

Het postadres van de vereniging is:

Parkzicht 4 a (boven bibliotheek)
1777 BC Hippolytushoef

Email: info AT historischwieringen.nl (vervang AT door@)

Bestuur

Mocht u vragen hebben over de vereniging, uitgaves van boeken, bestuurlijke zaken en / of bijvoorbeeld een vraag over een schenking, neem daarvoor contact op met een van de bestuursleden.

Archief commissie

Soms krijgt de vereniging een hele collectie uit bijvoorbeeld een erfenis aangeboden. Een mooi voorbeeld hiervan is de Collectie van Duin. De openstelling van het archief vindt u in de agenda.

Webshop

In de webshop vindt u de door de vereniging uitgegeven boeken en genealogieën van diverse Wieringer families als Koorn, Wigbout, Takes, de Haan, Tijsen en meer.