Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989


Redactie commissie

De Redactie commissie houdt zich voornamelijk bezig met de samenstelling van het verenigingsblad "Op de Hòògte". De commissie komt ongeveer tienmaal per jaar bij elkaar. Tijdens de bijeenkomst wordt er gesproken over de ingeleverde kopij, hoe het blad te vullen, de taakverdeling en de planning voor het komende nummer. "Op de Hòògte" verschijnt minimaal viermaal per jaar. Een eventueel vijfde nummer, is een thema nummer met één onderwerp.

De redactieleden schrijven artikelen, gaan op zoek naar foto’s en illustraties en houden gesprekken met diverse personen die iets moois, historisch of informatiefs willen vertellen. Gelukkig komen er met enige regelmaat ook van buiten de redactie bijdragen binnen. Wij ontvangen de kopij graag en bij voorkeur per mail. Nadat de inhoud van het blad bij de drukker is ingeleverd, volgt na ongeveer tien dagen de drukproef. Na correctie volgt er een tweede drukproef. Als die in orde is bevonden wordt het blad gedrukt.

De eerste uitgaven van het blad zijn door bestuur- of redactieleden getypt en gestencild, later zijn de bladen, naar alle tevredenheid, verzorgd door Drukkerij Steenman BV te Enkhuizen. Vanaf Op de Hòògte nummer 1-2015 heeft het blad een nieuw uiterlijk en drukker, Burghout Design & Druk te Hippolytushoef.

Redactie commissie:

Naam
Functie
E-mail (vervang AT door @)
Rina Klein voorzitter, secretaris en
inleveren kopij en samenstelling Op de Hòògte.

redactie AT historischwieringen.nl
telefoon: 06-54208763
Tiny Hoogschagen-Metselaar
redactielid

Odile Nouhan
redactielid

Henk Broer
redactielid

Maartje Mulder-Baijs
redactielid

Ton Bakker
redactielid

Op de Hòògte

Ons blad Op de Hòògte is, behalve de laatste vier jaargangen, te downloaden: archief Alkmaar.

Digitaal archief

Indexen van de inhoud van het blad vindt u in het digitale archief onder de rubriek Digitaal Archief en vervolgens klikt u op Bibliotheek.

Lid worden

Wilt u 4x per jaar ons blad ontvangen en daarmee onze vereniging ondersteunen, meldt u dan aan via Lidmaatschap .

Themanummers:

Jaar: Thema: Samensteller(s)
1992 Doopsgezinde gemeente
1993 Lichterschipperij Nel Fijnheer-Rotgans
1998 Winkelen op Wieringen
2000 Boerderijen op Wieringen Nel Fijnheer-Rotgans
2001 Gasfabriek op Wieringen Nel Fijnheer-Rotgans
2002 Bioscoop op Wieringen Nel Fijnheer-Rotgans
2003 Brandweer op Wieringen Elly Boeschoten, Janny Slotboom en Nel Fijnheer-Rotgans
2004 Notaris Speck Obreen (Tweede Wereldoorlog) Stef en Jannie Zwarts-Schutte
2006 God en zijn Dienstknecht Stef en Jannie Zwarts-Schutte
2007 75 jaar Afsluitdijk
2011 Postboot van en naar Wieringen Cees Tijsen
2012 IJsclub Voorwaarts Den Oever 1912-2012 Tiny van Teulingen-Molenaar
2014 25-Jarig jubileum Historische Vereniging Wieringen Redactie commissie en bestuur

Op de Hὸὸgte 1989- 1998

.

Op de Hὸὸgte 1999- 2006

Op de Hὸὸgte 2007- 2012

Op de Hὸὸgte 2013- 2014