Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

Redactie commissie

De Redactie commissie houdt zich voornamelijk bezig met de samenstelling van het verenigingsblad "Op de Hòògte". De commissie komt ongeveer tienmaal per jaar bij elkaar. Tijdens de bijeenkomst wordt er gesproken over de ingeleverde kopij, hoe het blad te vullen, de taakverdeling en de planning voor het komende nummer. "Op de Hòògte" verschijnt minimaal viermaal per jaar. Een eventueel vijfde nummer, is een thema nummer met één onderwerp.

 

De redactieleden schrijven artikelen, gaan op zoek naar foto’s en illustraties en houden gesprekken met diverse personen die iets moois, historisch of informatiefs willen vertellen. Gelukkig komen er met enige regelmaat ook van buiten de redactie bijdragen binnen. Wij ontvangen de kopij graag en bij voorkeur per mail. Nadat de inhoud van het blad bij de drukker is ingeleverd, volgt na ongeveer tien dagen de drukproef. Na correctie volgt er een tweede drukproef. Als die in orde is bevonden wordt het blad gedrukt.

De eerste uitgaven van het blad zijn door bestuur- of redactieleden getypt en gestencild, later zijn de bladen, naar alle tevredenheid, verzorgd door Drukkerij Steenman BV te Enkhuizen. Vanaf Op de Hòògte nummer 1-2015 heeft het blad een nieuw uiterlijk en drukker, Burghout Design & Druk te Hippolytushoef.

Redactie commissie:
 

Naam

Functie

Contact

Rina Klein

voorzitter en inleveren kopij en samenstelling Op de Hòògte.  

E-mail

Tiny Hoogschagen-Metselaar      

redactielid


Odile Nouhan

redactielid


Henk Broer

redactielid


Maartje Mulder-Baijs

redactielid


Ton Bakker

redactielid

 

André Hermans

redactielid

 

Annemarie Rotgans-Dekker

redactielid

 

Op de Hòògte

Ons blad Op de Hòògte is, behalve de laatste vier jaargangen, te downloaden: archief Alkmaar.

Digitaal archief

Indexen van de inhoud van het blad vindt u in het digitale archief onder de rubriek Digitaal Archief en vervolgens klikt u op Bibliotheek.

Lid worden

Wilt u 4x per jaar ons blad ontvangen en daarmee onze vereniging ondersteunen, meldt u dan aan via Lidmaatschap.

Themanummers:

Jaar:  

Thema:

Samensteller(s)

1992

Doopsgezinde gemeente

1993

Lichterschipperij

Nel Fijnheer-Rotgans

1998

Winkelen op Wieringen

2000

Boerderijen op Wieringen

Nel Fijnheer-Rotgans

2001

Gasfabriek op Wieringen

Nel Fijnheer-Rotgans

2002

Bioscoop op Wieringen

Nel Fijnheer-Rotgans

2003

Brandweer op Wieringen

Elly Boeschoten, Janny Slotboom en Nel Fijnheer-Rotgans

2004

Notaris Speck Obreen (Tweede Wereldoorlog)

Stef en Jannie Zwarts-Schutte

2006

God en zijn Dienstknecht

Stef en Jannie Zwarts-Schutte

2007

75 jaar Afsluitdijk

2011

Postboot van en naar Wieringen

Cees Tijsen

2012

IJsclub Voorwaarts Den Oever 1912-2012

Tiny van Teulingen-Molenaar

2014

25-Jarig jubileum Historische Vereniging Wieringen

Redactie commissie en bestuur

Op de Hὸὸgte 1989- 1998

.

Op de Hὸὸgte 1999- 2006

Op de Hὸὸgte 2007- 2012

Op de Hὸὸgte 2013- 2014